cloud, industria 4.0, Informática en la nube, Instruction, Personal, seguretat, Technology

Crisi del Covid-19 i el canvi de paradigma

Empresa de formació que no pot posar deures perquè no ha fet els deures. 

Aquests dies es posa de manifest de manera molt clara quines empreses estaven preparades per fer canvis àgils en el seu funcionament i quines no. Quines empreses havien modernitzat els seus sistemes o havien fet un esforç en fer un canvi de visió respecte a les noves tecnologies i quines seguien anclades al “juràssic”.  Algunes fins tot se’ls presenta de la nit al dia la lluita d’un canvi de mentalitat i plantejament de la seva empresa.

Hem tingut molt present cada dia aquella frase de Philippe Delespesse que decora la nostra web: “Sacrificar la innovació per estalviar costos, és com parar el rellotge per estalviar temps.”

En el dia a dia d’algunes (per sort cada cop menys) empreses es continua considerant la despesa en IT com un luxe innecessari quan és completament a la inversa.

Explicarem el cas real i molt concret de les direccions en la inversió de dos empreses dedicades a la formació amb una capacitat d’alumnes bastant similar.

 

EMPRESA A: Des de fa anys, han vist en les noves tecnologies moltes portes per obrir. Durant aquests últims 2 anys han invertit en un llistat de punts claus per la continuïtat i ampliació del seu negoci juntament amb el suport i manteniment de Xipset.


 • Creació d’ una aula virtual

 • Portal d’alumnes

 • Implantació de programari per fer classes on-line

 • Inversió en antenes wifi d’ ultima generació

 • Canvi a Telefonia IP i centraleta al núvol

 • Televisors informatius a la recepció

 • Pissarra digital 

 • (en procés) Implantació de CRM I ERP

 • Manteniment proactiu


TEMPS TOTAL D’ATURADA: 0% amb boom de peticions de clients nous durant el confinament.

 

EMPRESA B: No ha invertit en innovar. Inversió exclusiva en renovar elements del seu hardware en pic han arribat al final de la seva vida útil i petites inversions puntuals.


 • Renovació de hardware puntual

 • Compra de tintes

 • Compra de maquinari de segona mà i reparacions a equips molt antics

 • Sense manteniment: “parxes” puntuals en pic falla algun software o hardware


TEMPS TOTAL D’ATURADA: 100% Completament aturats.

 

 


 


Analitzem-ho per parts:


Perquè una empresa esta desbordada de feina i nous clients i l’altra està completament aturada?


 


-Creació d’aula virtual, portal d’alumnes i implantació de programari per fer classes on-line:


Empresa A: La comunicació dels alumnes és total i constant. Els professors poden ficar tasques a la agenda dels alumnes, els alumnes les poden realitzar on-line i rebre’n un feedback. Continuen amb les classes a les aules de forma normal a través de TEAMS amb classes virtuals i compartint tot tipus de documents en temps real.


Empresa B: No poden realitzar cap classe. Envien documents per correu electrònic amb les tasques a realitzar a cada alumne.


 


-Inversió en Manteniments proactius:      


 Empresa A: Tenien els deures fets i tot el seu maquinari funciona correctament, amb actualitzacions, seguretat i amb la vigilància constant al núvol per part del nostre equip. Cap incidència destacable. Hem atès dubtes habituals d’usuari de forma preferent.        


Empresa B: No tenim cap informació actualitzada del seu maquinari ni software.


 


 –Telefonia ip i centraleta al núvol:        


Empresa A: Estan equipats amb una centraleta virtual al núvol. Tant director com personal de gestió han agafat els telèfons fixes i els han connectat al seu domicili particular sense realitzar cap configuració de més a més. Continuen treballant amb normalitat, passant trucades d’un departament a un altre des de casa i atenent en el seu horari laboral normal. Creació de locucions informatives noves per aquests dies d’excepcionalitat de forma fàcil i àgil.          


Empresa B: No contesten al telèfon fix. Continuen sense cap tipus de locució d’informació.  


 


-Inversió en hardware de nova generació (pissarres digitals, wifis etc)


Empresa A: Ha modernitzat les aules. Les pissarres digitals els permeten treballar de manera molt interactiva amb l’alumnat donant una imatge de modernitat. Amb les noves antenes wifi, poden detectar si hi ha alumnes que donen un ús indegut i controlar les connexions de cada usuari. (limitar amples de banda per aules o alumnes, detectar connexions perilloses, històrics de connexions…etc)   


Empresa B: Sol·licituds puntuals de reparació de maquinari de segona mà comprat per internet que suposen una despesa en helpdesk per material des actualitzat. Queixes constants de que no funcionen correctament. Inversió en equips des actualitzats.


 


-Despesa en tintes: 


Empresa A: Tendeix a no usar paper físic ni tinta d’impressora. Tenen una fotocopiadora de pagament per ús amb previsió de no renovar el contracte. Intenten realitzar tots els apunts, treballs, documents, etc,  de forma virtual.           


Empresa B: Despesa constant en tòner i tintes per tal de passar documentació a l’alumnat. Despesa anual important.


 


Quin futur els espera?


Empresa A: Segueix amb la mentalitat d’invertir poc a poc en el seu sistema. Estem en procés d’implantar un nou software (ERP+CRM) de gestió de centres escolars i acadèmies basat al núvol. De moment no ha parat de rebre trucades de possibles alumnes nous interessats en aprofitar el temps de confinament per formar-se.


Empresa B: Preocupació per afrontament d’impagaments ja que els alumnes no estan anant presencialment a les aules. Solicitut urgent de pressupost per realitzar una aula virutal.Aquest exemple és real.
Si d’alguna cosa en podem estar segurs és que aquesta crisi ajudarà a que empreses que encara no ho tenien del tot clar facin el canvi de mentalitat definitiu per modernitzar-se.És clau a dia d’avui ser àgil en els canvis que venen i afrontar de cara el canvi de paradigma que presenten tots els sectors el més aviat possible.


Concluim amb aquesta frase anònima que creiem que representa molt bé una de les reflexions que hem de fer com a treballadors, empresaris i societat aquests dies:


 


NO PODEM TORNAR A LA NORMALITAT PERQUÈ LA NORMALITAT ERA EL PROBLEMA.”

Som solucions, som Xipset.
Solucions IT Xipset som una empresa de suport integral en informàtica, cloud computing, procesos de digitalització empresarial, telecomunicacions i proveïdors tecnològics, amb més de 10 anys d’experiència donant suport i serveis a pymes de tot l’estat.

Author